Sam:: SeniorJessie:: SeniorKelsie:: SeniorKaty + Josh:: EngagedMekhail FamilySam & Camden:: BrothersMarim + Ronnie:: EngagedMegan + Steve:: EngagedJack:: SeniorAmi:: SeniorKamryn:: SeniorAisley:: SeniorNermine + Ashraf:: MarriedKatie:: SeniorBaby Parker:: 4 mos.Sydney:: SeniorLindsey + Stephen:: MarriedBaby AustinMcKenzie:: SeniorMadona & Amir:: MaternityLaura & Zack:: SeniorsMitchell FamilyLy FamilyBaby Raylan is 1Stocker FamilyAndrews FamilyRuybal Family